Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών για τον «Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Mεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για 3 οικονομικά έτη (2023-2024-2025)»

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη» (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development – MIO ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, (με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών 3,5 με 5...