Πρόσκληση υποβολής προσφορών Αρ. 2/2021 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης στην περιοχή Μεσαράς – Ηρακλείου Κρήτης

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών Αρ. 1/2021 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης στην περιοχή Μαλεβιζίου – Ηρακλείου Κρήτης

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υπηρεσιών για δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης στις ακτές του Μυλοποτάμου

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο...