Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υπηρεσιών για δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης στις ακτές του Μυλοποτάμου

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του MIO-ECSDE για έτη 2020-2022 και του Προγράμματος Life NGO Operating Grant για τα έτη 2020-2021

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, (με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών 3,5 με 5...