Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, φιλοξενίας και διατροφής συμμετεχόντων σε συνέδριο

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος MPA ENGAGE...

Τροποποίηση της από 21/3 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, διατροφής προσκεκλημένων ομιλητών συνεδρίου & βιντεοσκόπησης ομιλιών

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος με Plastic...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, φιλοξενίας, διατροφής προσκεκλημένων ομιλητών συνεδρίου & βιντεοσκόπησης ομιλιών

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος με Plastic...