Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, φιλοξενίας και διατροφής συμμετεχόντων σε συνέδριο

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος MPA ENGAGE...