Τροποποίηση της από 21/3 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, διατροφής προσκεκλημένων ομιλητών συνεδρίου & βιντεοσκόπησης ομιλιών

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος με Plastic...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, φιλοξενίας, διατροφής προσκεκλημένων ομιλητών συνεδρίου & βιντεοσκόπησης ομιλιών

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος με Plastic...