Πρόσκληση υποβολής προσφορών Αρ. 1/2021 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης στην περιοχή Μαλεβιζίου – Ηρακλείου Κρήτης

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο...
Croatia takes major step towards solar energy

Croatia takes major step towards solar energy

After 12 years of concrete actions against the development of non-renewable energy plans, MIO-ECSDE Member Organization Eko Kvarner, is celebrating the new Guidelines for Encouraging Citizens and Entrepreneurs to Construct Integrated Solar Power Plants, drafted by the...