Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού στα αποδυτήρια του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας

Η Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο σχεδιασμού επικοινωνιακού υλικού για το πρόγραμμα ‘Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στη Μεσόγειο (NCWR)’ που υλοποιείται από την GWP-MED

Ο διεθνής οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απασχόλησης εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα ‘Το Νερό στην Πόλη’ που υλοποιείται στον Νομό Αλεξανδρούπολης

To Δίκτυο ΜΕdIES ζητάει εκπαιδευτικό για μερική πρωινή απασχόληση στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ενημερώσεις μαθητών σε σχολεία της περιοχής) με σύμβαση μερικής απασχόλησης για την περίοδο από 24/04/2017 έως 24/06/2017.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια αντλιών και σωλήνων στο Δήμο Τήλου

Η Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE),

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο Ανάπτυξη Εικαστικών, Ιστοσελίδας και υλικών Επικοινωνίας για το Πρόγραμμα “Το Νερό στην Πόλη” που υλοποιείται από την GWP-MED

Ο διεθνής οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE),

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικής μεμβράνης για την στεγάνωση δεξαμενής στο Δήμο Αστυπάλαιας, Ν. Δωδεκανήσου

Ο διεθνής οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE),