Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών υπέργειων μεταλλικών δεξαμενών πόσιμου νερού στον δήμο Κυθήρων

Ο Διεθνής Οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Call for quotations for the rehabilitation and maintenance of the stormwater reservoir at the Presidential Palace, Malta

Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), as legally and lawfully represented by the civil non-profit society Mediterranean Information Office for Environment, Culture & Sustainable Development (MIO-ECSDE) intends to process a call for quotations for “The rehabilitation and maintenance of the stormwater reservoir at the Presidential Palace in Malta”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού στα αποδυτήρια του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας

Η Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο σχεδιασμού επικοινωνιακού υλικού για το πρόγραμμα ‘Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στη Μεσόγειο (NCWR)’ που υλοποιείται από την GWP-MED

Ο διεθνής οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απασχόλησης εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα ‘Το Νερό στην Πόλη’ που υλοποιείται στον Νομό Αλεξανδρούπολης

To Δίκτυο ΜΕdIES ζητάει εκπαιδευτικό για μερική πρωινή απασχόληση στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ενημερώσεις μαθητών σε σχολεία της περιοχής) με σύμβαση μερικής απασχόλησης για την περίοδο από 24/04/2017 έως 24/06/2017.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια αντλιών και σωλήνων στο Δήμο Τήλου

Η Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE),