Ο διεθνής οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE), στο πλαίσιο του προγράμματος “Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στη Μεσόγειο” (NCWR) προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο  αξιολόγησης την πιο συμφέρουσα προφορά με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Σχεδιασμού επικοινωνιακού υλικού για τις δραστηριότητες του προγράμματος “ Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στη Μεσόγειο ”(NCWR.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους έως την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις: κ. Παναγιώτα Καλτσά

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103247267, 2103247490

E-mail: secretariat@gwpmed.org