Η Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE), προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης την έγκυρη και χαμηλότερη τιμή προσφοράς με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού στα αποδυτήρια του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας» (συμπεριλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου – ΚΟΑ).

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού στις βρύσες και στις ντουζιέρες των εσωτερικών και εξωτερικών αποδυτηρίων (γυναικών και αντρών) του Δημοτικού και Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας. Τα συστήματα περιλαμβάνουν νέους αναμικτήρες νιπτήρων και ντους, ειδικούς για εξοικονόμηση νερού καθώς και άλλων εξαρτημάτων για την ορθή εγκατάσταση αυτών.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους έως την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις: κα. Αντωνακοπούλου Μαριέλα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103247267, 2103247490

E-mail: secretariat@gwpmed.org