Ο διεθνής οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE), στο πλαίσιο του “Προγράμματος Συλλογής Όμβριων Υδάτων σε Ελληνικά Νησιά’’ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικής μεμβράνης για την στεγάνωση δεξαμενής στο Δήμο Αστυπάλαιας, Ν. Δωδεκανήσου».

Ο διαγωνισμός αφορά στη στεγάνωση της εσωτερικής επιφάνειας (200 τ.μ) της δεξαμενής με μεμβράνη οπλισμένη από υαλοπίλημα με βάση εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO-PE). Η δεξαμενή βρίσκεται στο χωριό Ανάληψη και χρησιμοποιείται για αποθήκευση πόσιμου νερού.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους έως την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις: κ. Μαριέλα Αντωνακοπούλου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103247267, 2103247490

E-mail: secretariat@gwpmed.org