Ο διεθνής οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE), στο πλαίσιο του “Το Νερό στην Πόλη | Water for the City’’ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο  αξιολόγησης την πιο συμφέρουσα προφορά με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη Εικαστικών, Ιστοσελίδας και υλικών Επικοινωνίας για το Πρόγραμμα “Το Νερό στην Πόλη”».

Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάπτυξη δημιουργικής ιδέας για την ταυτότητα του Προγράμματος “Το Νερό στην Πόλη”, την ανάπτυξη λογοτύπου και οπτικής ταυτότητας με εταιρικές εφαρμογές, τη δημιουργία ιστοσελίδας και animated video.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους έως τη Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις: κ. Κωνσταντίνα Τόλη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103247267, 2103247490

E-mail: secretariat@gwpmed.org