Η Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE), προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια αντλίας για την πηγή Παναγία Καμαριανή (θέση Αγία Θέκλα) του Δήμου Τήλου, Ν. Δωδεκανήσου και προμήθεια αντλιών και σωλήνων για δύο (2) γεωτρήσεις του Δήμου Τήλου, Ν. Δωδεκανήσου».

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και παράδοση στην έδρα του Δήμου Τήλου μίας (1) αντλίας για το αντλιοστάσιο της πηγής Παναγία Καμαριανή (θέση Αγία Θέκλα), δύο (2) αντλιών για γεωτρήσεις και χαλυβδοσωλήνων, για τις ίδιες γεωτρήσεις, καθώς και ειδικών τεμαχίων. Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο (2) τμήματα: Τμήμα Α. «Αντλίες» για την προμήθεια τριών (3) αντλιών και Τμήμα Β. «Σωλήνες και ειδικά τεμάχια» για την προμήθεια χαλυβδοσωλήνων για γεωτρήσεις και ειδικών τεμαχίων. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα εκ των δύο τμημάτων ή και για τα δύο τμήματα.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους έως την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις: κα. Νάσια Κασσελά

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103247267, 2103247490

E-mail: secretariat@gwpmed.org