Ο Διεθνής Οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE), προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ».

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συνολικά τριών (3) μεταλλικών δεξαμενών ύδρευσης. Οι δεξαμενές θα εγκατασταθούν στις θέσεις: Στημένια και Καρίνα – Κεφάλα Καλύμνου, Άγιος Γεώργιος Αγαθονησίου. Οι 3 νέες δεξαμενές θα συνδεθούν με τα αντίστοιχα δίκτυα των νησιών. Οι δεξαμενές θα αυξήσουν τον αποθηκευτικό όγκο νερού και θα διευκολύνουν την ύδρευση των γειτονικών σε αυτές οικισμών.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00, είτε αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στα γραφεία της MIO-ECSDE, Κυρρήστου 12, 10556 Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις: κ. Μαριέλα Αντωνακοπούλου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103247267, 2103247490

E-mail: secretariat@gwpmed.org