Η Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE), στο πλαίσιο του “Προγράμματος Συλλογής Όμβριων Υδάτων σε Ελληνικά Νησιά’’ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στον Δήμο Αστυπάλαιας, Ν. Δωδεκανήσου».

Ο διαγωνισμός αφορά στην αναβάθμιση της υπάρχουσας μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού παραγωγής 200 m3/ημέρα, που άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2013, σε 300 m3/ημέρα πόσιμου νερού, στο Δήμο Αστυπάλαιας, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας που παρατηρείται στην περιοχή Ανάληψη (ή Μαλτεζάνα) κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους έως την Τέταρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις: κ. Μαριέλα Αντωνακοπούλου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103247267, 2103247490

E-mail: secretariat@gwpmed.org