Η Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE), στο πλαίσιο του «Προγράμματος Συλλογής Όμβριων Υδάτων», προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Εφαρμογή συστήματος συλλογής βρόχινου νερού και δημιουργία κάθετου κήπου στο Κτίριο Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Δήμου Θεσσαλονίκης».

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία συστήματος συλλογής βρόχινου νερού και κάθετου κήπου στο κτήριο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Δήμου Θεσσαλονίκης. Το σύστημα συλλογής θα τοποθετηθεί στην οροφή του κτηρίου και ο κάθετος κήπος, ο οποίος θα αρδεύεται με το συλλεγέν νερό, θα τοποθετηθεί επί της πρόσοψης του κτηρίου.

Παρακαλώ βρείτε την περίληψη της πρόσκλησης εδώ και την λεπτομερή πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους έως τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 και ώρα 16:00.

Περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις: κα. Νάσια Κασσελά

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103247267, 2103247490

E-mail: secretariat@gwpmed.org