Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, (με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών 3,5 με 5 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2017, 2018, 2019) προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για:

  1. τον ΕΛΕΓΧΟ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του για τα οικονομικά έτη 2017-2018-2019.
  2. τον ΕΛΕΓΧΟ του ΕΡΓΟΥ με τίτλο «NGO OPERATING GRANTS FOR 2018 AND 2019, a project funded under LIFE plus». Προϋπολογισμός έργου 500.000 ευρώ ανά έτος. Audit template και TORs είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του LIFE plus.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους ανά τμήμα και ανά οικονομικό έτος χρησιμοποιώντας τον πίνακα του Παραρτήματος 1 (Annex 1) έως την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00, είτε αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στα γραφεία του MIO–ECSDE, Κυρρήστου 12, 10556 Αθήνα, ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση με ευθύνη του προσφέροντα να παραδοθεί στα γραφεία του MIO-ECSDE ως την καταληκτική ημερομηνία.

Περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις: Κα Μπέσσυ Μαντζάρα

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  2103247267, 2103247490

Fax: 2103317127

E-mail: mantzara@mio-ecsde.org