Με χαρά προσκαλούμε τις τοπικές κοινωνίες του Αποθέματος Βιόσφαιρας των Αστερουσίων να συμμετάσχουν σε δράσεις συμμετοχικής έρευνας για τα θαλάσσια απορρίμματα, που θα πραγματοποιηθούν σε 7 παραλίες που βρίσκονται στο Απόθεμα Βιόσφαιρας, στις 3-4-5 Απριλίου 2023!

Οι παραλίες που θα μελετηθούν είναι: ● Παχιά Άμμος ● Τρεις Εκκλησιές ● Δυτικός ● Ψιλή Άμμος ● Κομμός ● Αφραθιάς ● Άγιος Ιωάννης.

Στις τοποθεσίες αυτές θα γίνει συλλογή και καταγραφή των θαλάσσιων απορριμμάτων (διάρκεια 2-2.5 ώρες) με χρήση επιστημονικής μεθοδολογίας που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη και την Μεσόγειο.

 

Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν από το MIO-ECSDE σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή Διαχείρισης των Αστερουσίων – Αναπτυξιακή Ηρακλείου και το MEdIES.

Περιμένουμε να είστε όλοι εκεί! Δήλωση συμμετοχής στη συντονίστρια της καμπάνιας Δρ. Θωμαΐς Βλαχογιάννη: vlachogianni@mio-ecsde.org

Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται στα πλαίσια του έργου τίτλο «Παρακολούθηση θαλάσσιων απορριμμάτων και παραγωγή δεδομένων με συμμετοχική έρευνα στο Απόθεμα Βιόσφαιρας των Αστερουσίων», που χρηματοδοτείται από την UNESCO και το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα abrdn.