Η Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE), προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση υπέργειας μεταλλικής δεξαμενής πόσιμου νερού στο Δήμο Τήλου».

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και την εγκατάσταση μιας μεταλλικής δεξαμενής πόσιμου νερού που τροφοδοτεί την βασική δεξαμενή υδροδότησης των οικισμών Λιβάδι και Μεγάλο Χωριό του Δήμου Τήλου.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:00.

Παρακαλώ πολύ βρείτε το αρχείο των διευκρινήσεων επί τεθέντων ερωτημάτων σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΛΟΥ” .

Περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις: κ. Μαριέλα Αντωνακοπούλου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103247267, 2103247490

E-mail: secretariat@gwpmed.org