Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, (με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών 3,5 με 5 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2020, 2021, 2022) προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για:

  1.  τον ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021-2022
  2. τον ΕΛΕΓΧΟ του Οικονομικού Απολογισμού του ΕΡΓΟΥ με τίτλο «Life+ NGO OPERATING GRANTS» για τα έτη 2020 και 2021

ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ :

  • ΤΜΗΜΑ 1: 13.950 ευρώ πλέον ΦΠΑ (και για τα 3 έτη συνολικά)
  • ΤΜΗΜΑ 2: 6.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ (και για τα 2 έτη συνολικά)

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν  την προσφορά τους ανά τμήμα  και ανά οικονομικό έτος χρησιμοποιώντας τον πίνακα του Παρατήματος 1, έως την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 17:00, ταχυδρομικά στα γραφεία του MIO–ECSDE, Κυρρήστου 12, 10556 Αθήνα.

ΛΟΓΩ των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού είναι κατ’ εξαίρεση αποδεκτή και η υποβολή προσφορών μέσω email σε αρχείο pdf με αποστολή στο email mantzara@mioecsde.org μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε και για τα δύο τμήματα είτε μονο για ένα από τα δύο τμήματα 1 ή 2.