Με χαρά σας προσκαλούμε όλους σε δράσεις συμμετοχικής έρευνας για τα θαλάσσια απορρίμματα, που θα πραγματοποιηθούν σε 6 παραλίες που βρίσκονται στο Απόθεμα Βιόσφαιρας των Αστερουσίων και πλησίον του!

Οι παραλίες που θα μελετηθούν είναι: ● Τρεις Εκκλησιές ● Δυτικός (Λέντας) ● Ψιλή Άμμος (Πλατιά Περάματα) ● Κομμός ● Κόκκινος Πύργος ● Καταλυκή

Στις τοποθεσίες αυτές θα γίνει, σε συνεργασία με όλους εσάς, συλλογή και καταγραφή των θαλάσσιων απορριμμάτων (διάρκεια 2-2.5 ώρες) με χρήση επιστημονικής μεθοδολογίας που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη και την Μεσόγειο.

Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν από το MIO-ECSDE σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή Διαχείρισης των Αστερουσίων – Αναπτυξιακή Ηρακλείου και το MEdIES.

Περιμένουμε να είστε όλοι εκεί! Δήλωση συμμετοχής στη συντονίστρια της καμπάνιας Δρ. Θωμαΐς Βλαχογιάννη: vlachogianni@mio-ecsde.org

Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται στα πλαίσια του έργου τίτλο «Παρακολούθηση θαλάσσιων απορριμμάτων και παραγωγή δεδομένων με συμμετοχική έρευνα στο Απόθεμα Βιόσφαιρας των Αστερουσίων», που χρηματοδοτείται από την UNESCO και το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα abrdn.

Εδώ θα βρείτε μια λεπτομερή παρουσίαση του έργου και της μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί στο πεδίο.

Εδώ θα βρείτε ένα σύντομο βίντεο που παρουσιάζει συνοπτικά την μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί στο πεδίο.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ: http://bit.ly/3j1thgr