Αρχική Σελίδα Επιμορφωτικό Υλικό Παραρτήματα Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΓλωσσάριΦορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Μ.Κ.Ο Λίστα ΚΠΕ Άλλες Συνδέσεις Forum e-learning

alonnisos

alonnisos

alonnisos

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Αλόννησος, 21-23 Ιουνίου 2008
Διεθνής Ακαδημία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής

Το MIO-ECSDE και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου-Β. Σποράδων διοργάνωσαν το τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΠ) & Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) σε Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ)» στις 21-23 Ιουνίου 2008 στην Αλόννησο. Το σεμινάριο απευθύνθηκε σε στελέχη Φορέων Διαχείρισης ΠΠ και Κέντρων Πληροφόρησης απ' όλη την Ελλάδα, καθώς και σε Υπεύθυνους ΠΕ και σε στελέχη ΚΠΕ από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Συνολικά, έλαβαν μέρος 60 άτομα.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να φέρει κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους και με διαφορετικά υπόβαθρα, ώστε να τους δώσει την δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες για την εφαρμογή ΠΕ/ΕΑΑ στις ΠΠ.

Η πρώτη ημέρα του σεμιναρίου (21 Ιουνίου) περιελάμβανε θεωρητικές εισηγήσεις πάνω στα θέματα της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και των ΠΠ, των αρχών και πρακτικών της αειφορικής τους διαχείρισης, καθώς και «καλά» και «κακά» παραδείγματα διαχείρισης, και ζητήματα σχετικά με την ΠΕ και ΕΑΑ στις ΠΠ. Η πρώτη ημέρα έκλεισε με μια ειδική συνεδρία για το ρόλο των «ερμηνευτών» που εργάζονται σε ΦΔ.
Η δεύτερη ημέρα (22 Ιουνίου) περιλάμβανε βιωματικά εργαστήρια που προετοιμάστηκαν με βάση το περιεχόμενο του επιμορφωτικού υλικού «ΠΕ & ΕΑΑ στις ΠΠ» του ΜΙΟ-ECSDE. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και κυκλικά συμμετείχαν στα εξής εργαστήρια:
(Α) «Παιχνίδια σύστασης ομάδας & ανάπτυξης εμπιστοσύνης, δραστηριότητες ΠΕ στην ακτή και δραστηριότητες για ΑμΕΑ» με συντονιστές τους κ. Βασίλη Ψαλλιδά και Χάρη Κουρουζίδη, Μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του MEdIES.
(Β) «Εφαρμογή των τεχνικών της διασαφήνισης αξιών στην έννοια της προστασίας» με συντονίστρια την κα Ηρώ Αλάμπεη, Γραμματεία του MEdIES
(Γ) «Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Προστατευόμενη Περιοχή: μια πρόταση της συνεργασίας» με συντονίστρια την κα Βίκυ Μαλωτίδη, Γραμματεία του MEdIES.

Την τρίτη μέρα (23 Ιουνίου) πραγματοποιήθηκε ξενάγηση με σκάφος στο πάρκο και επίσκεψη στην κυρά Παναγιά, ένα πλέον ακατοίκητο νησί, όπου βρίσκεται το ομώνυμο μοναστήρι, και ξενάγηση από τον κ. Βασίλη Κουρούτο, έμπειρο στέλεχος του ΦΔ του ΕΘΠΑΒΣ, ο οποίος περιέγραψε την ιστορία του Πάρκου, και έδωσε στοιχεία για τον φυσικό του πλούτο και τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα (ναυάγια).

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ικανοποιημένοι από το σεμινάριο προτείνοντας όμως να δίνεται ακόμη περισσότερος χρόνος στα βιωματικά εργαστήρια. Επιπλέον θέματα τα οποία οι συμμετέχοντες θα ήθελαν να προσεγγίσουν μέσα από εργαστήρια ήταν: 
- Εξ ολοκλήρου σχεδιασμός ενός προγράμματος ΠΕ/ΕΑΑ σε ΠΠ, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών
- Εφαρμογή & επίδειξη ενός προγράμματος ΠΕ/ΕΑΑ στο πεδίο απευθείας στην ομάδα στόχο (επισκέπτες ΠΠ, μαθητές κ.α.)
- Χρήση οπτικοακουστικού υλικού από εφαρμοσμένα προγράμματα ΠΕ/ΕΑΑ σε ΠΠ (video) και συζήτηση και αξιολόγηση αυτών.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Σάββατο 21 Ιουνίου 2008

09.00 - 09.30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ
09.30 - 10.00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟITOY ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

10.00 - 11.00 Κεντρική ομιλία: "Η εξέλιξη της έννοιας της προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων, της διαχείρισης αυτών και της σχέσης τους με την εκπαίδευση" Καθηγ. Μιχάλης Σκούλλος, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος MIO-ECSDE
11.00 - 11.30 Ανοικτή Συζήτηση
11.30 - 12.00 Διάλειμμα - Καφές

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ I:
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

12.00 - 13.00
«Προληπτική διαχείριση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων»
Καθηγ. Χρήστος Νεοφύτου, Πρόεδρος Ε.Θ.Π.Β.Σ.
«Υγρότοπος Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές», Καθηγ. Θεμιστοκλής Κουιμτζής, ΑΠΘ, Πρόεδρος ΦΔ Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα
«Προβλήματα Διαχείρισης στην Προστατευόμενη Περιοχή του Παρνασσού»   Καθηγ. Γεράσιμος Αράπης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
13.00 - 13.30 Ανοικτή Συζήτηση
13.30 - 14.30 Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

14.30 - 15.30
«Διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση για την προώθηση της αειφορίας σε προστατευόμενες περιοχές» Καθηγ. Μυρτώ Πυροβέτση, ΑΠΘ
«Οικονομική και κοινωνική διάσταση της ΠΕ στις ΠΠ», Ματσιώρη Στεργιανή,   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
«Το οικοσύστημα ως εργαλείο για την ΠΕ/ΕΑΑ» Αγγελική Τρικαλίτη, Σχολική Σύμβουλος ΦΕ
«Περιβάλλον και Πολιτισμός: τρία βήματα για την ανάδειξη του αρχαιολογικού αποθέματος και του φυσικού πλούτου της Ελλάδας», Στέλλα Χρυσουλάκη, Προιστ. Τμ. Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, ΥΠ.ΠΟ.

15.30 - 16.00 Ανοικτή Συζήτηση
16.00 - 16.30 Διάλειμμα - Καφές

16.30 - 18.00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
«Εφαρμογή μη-τυπικής ΠΕ σε ΠΠ - Προβλήματα - Προοπτικές»,
Βιωματικό Εργαστήριο - Ανοιχτή Συζήτηση, Συντονισμός: Χρήστος Γιαννούλης, Εργαστήριο ΠΕ, Αγωγής και Επικοινωνίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παρουσίαση Επιμορφωτικού υλικού ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Προστατευόμενες Περιοχές υπό το πρίσμα της αειφορίας», MIO-ECSDE

Κυριακή 22 Ιουνίου 2008

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Προστατευόμενες Περιοχές υπό το πρίσμα της Αειφορίας»

Διαδοχική συμμετοχή σε τρεις ομάδες σε βιωματικά εργαστήρια πάνω σε αντιπροσωπευτικές ενότητες του υλικού «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Προστατευόμενες Περιοχές υπό το πρίσμα της αειφορίας». Συντονιστές των εργαστηρίων: (1) Βασίλης Ψαλλιδάς, Χάρης Κουρουζίδης, (2) Αργυρώ Αλάμπεη, (3) Βασιλική Μαλωτίδη

09:00 - 10.30              Εργαστήριο 1
10.30 - 11.00              Διάλειμμα - Καφές
11.00 - 12.30              Εργαστήριο 2 12.30 - 13.30              Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα
13.30 - 15.00              Εργαστήριο 3 15.00 - 15.15              Ολομέλεια - Παρουσίαση υλικού ΠΕ του ΦΔ Αλοννήσου, Δημήτρης Μιχαλάκης, Ε.Θ.Π.Β.Σ.
15.15 - 16.00               Συζήτηση - Κλείσιμο                        

Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008

Ολοήμερη επίσκεψη με σκάφος στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων