Αρχική Σελίδα Επιμορφωτικό Υλικό Παραρτήματα Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΓλωσσάριΦορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Μ.Κ.Ο Λίστα ΚΠΕ Άλλες Συνδέσεις Forum e-learning

forest

Εισαγωγή

Το παρόν υλικό δημιουργήθηκε από το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (MIO-ECSDE), στo πλαίσιo του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2007-2008. Το πρόγραμμα συνολικά περιλαμβάνει την ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού επιμορφωτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) & την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) σε Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ), με έμφαση στις 27 ΠΠ στις οποίες έχει θεσμοθετηθεί η λειτουργία Φορέων Διαχείρισης (ΦΔΠΠ).

Το υλικό απευθύνεται σε στελέχη Κέντρων Πληροφόρησης και  Φορέων Διαχείρισης ΠΠ, στους ανά νομό Υπευθύνους ΠΕ και σε στελέχη ΚΠΕ (ομάδα στόχου). Ευρύτερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους όσους ασχολούνται με την επιμόρφωση στελεχών σε σχετικά θέματα, είτε αυτοί προέρχονται από την τυπική ή την μη τυπική εκπαίδευση.

Το υλικό, στο σύνολό του αποτελείται δε από

- ένα βιβλίο-εγχειρίδιο και
- ένα CD με σχετικό υποστηρικτικό υλικό (όπως φωτογραφίες, κείμενα αναφοράς και παραρτήματα, πληροφορίες για τους 27 ΦΔΠΠ κ.α.).

Στον ιστοτόπο αυτό μπορείτε να «κατεβάσετε» το έντυπο υλικό και επιπλέον συνοδευτικά κείμενα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.