ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο Ανάπτυξη Εικαστικών, Ιστοσελίδας και υλικών Επικοινωνίας για το Πρόγραμμα “Το Νερό στην Πόλη” που υλοποιείται από την GWP-MED

Ο διεθνής οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE),

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικής μεμβράνης για την στεγάνωση δεξαμενής στο Δήμο Αστυπάλαιας, Ν. Δωδεκανήσου

Ο διεθνής οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE),

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στον Δήμο Αστυπάλαιας

Η Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μediterranean Information Office for...

Call for the recruitment of an Agroeconomist

The Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) is seeking to hire an agroeconomist in the framework of the WACDEP project for the activity “Climate change integration in territorial planning for integrated natural resources management in the Douimis Basin, Bizerte”.